GYIK

 

A gépjárműszerzési támogatás kapcsán felmerült kérdések: 

 

1. Hogy tudom igénybe venni az állami támogatást?

A Megyei Kormányhivatal Szociális és Igazságügyi Főosztályán kell leadni a kérelmet.
Szükséges dokumantumok és kérelem nyomtatványok ITT


2. Igaz, hogy mindenképpen kölcsönt kell felvenni a gépjármű támogatáshoz?

Igen! A hatályban lévő kormányrendelet értelmében a gépjármű-szerzési támogatást kizárólag finanszírozási (kölcsön) szerződés megkötésével lehet érvényesíteni.

3. Miért nem fizethetem ki a gépjárművet 100% önerőből?

Mivel a támogatás felhasználása kölcsönszerződéshez kötött. 


4. Használt autó esetében az igényelt kölcsönösszegnek mennyi a havi törlesztő-részlete?

Kalkulációt a kijelölt autókereskedések (értékesítési pontok) készítenek Önnek, amennyiben a vásárolni kívánt gépjármű vételárát, az Ön által vállalt önrész összegét, és a kölcsönszerződés futamidejét számukra megadja. Az értékesítési pontok elérhetőségeit ITT találja. 

5. Mennyi az a minimum önrész, amire megkapom a kölcsönt?

Használt autó esetében a 361/2009 (XII.30 sz.) kormányrendelet által meghatározott minimum, jelenleg a kiválasztott gépjármű bruttó vételárának 25%-a.
Új gépjármű esetében a meghatározott finanszírozászi termékek szerint változó.
Termékeink ITT érhetők el.

6. Mi a teendő használt autó esetében, ha nincs meg a minimum 25%-os önrész?

Ebben az esetben egyedi elbírálás alapján dönt a Duna Lízing Zrt.

7. Hány százalékos kamattal dolgozik a Lízing?

A Duna Lízing Zrt. változó kamattal dolgozik, mindig figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, a mindekor hatályos törvényeknek való megfeleléssel (THM: 17,37 %).

8. Hol történik az ügyintézés?
Amennyiben az érdeklődő már rendelkezik határozattal, ügyeit a lakhely szerinti értékestési ponton tudja intézni.
Értékesítési pontok ITT

9. Csak a kijelölt autókereskedésekben tudok használt és/vagy új autót vásárolni?
Új autót igen, csak a kijelölt autókereskedésekben tud vásárolni, használt autó bármelyik gépjármű kereskedésnél lehet venni, de a finanszírozási szerződés megkötésének ügyintézése kizárólag a kijelölt értékesítési pontokon történhet. Ennek menete: Ha az autó nem tőlünk származik, akkor a forgalmi engedély másolatával és az eljárás során szükséges dokumentumokkal fáradjon be a megjelölt értékesítési pontra és adja le a papírokat. Ebben az esetben le kell szemléznünk az autót. A többit az autókereskedések intézik el egymás között.

10. Mennyi minimum jövedelemmel kell rendelkeznem, hogy megkapjam a kölcsönt?

Ez mindig egyedi elbírálás alapján történik, a kihelyezett kölcsönösszeg, futamidő, havi törlesztő-részlet és a jövedelem leterheltsége függvényében.

11. Mennyi időt vesz igénybe az ügyintézés?

Társaságunk szándéka szerint az ügyintézés 90 napot vesz igénybe. Ezt az időtartamot az aktuális ügy teljessége (pl. a kérelmező dokumentumainak hiányosságai, további fedezetek bevonása, stb?) befolyásolja. Abban az esetben, ha a gépjármű készletben nem található, az Ön igényének megfelelő (pl: szín, automata váltó) autó, akkor a gyártási idővel is számolni kell.

12. Mennyi a személygépkocsi szerzési támogatás mértéke?

• új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000,- forint,
• a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint,
• segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, vagy
• járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint.
Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

13. Lehetséges-e már meglévő autóra igénybe venni a támogatást?

Nem, a támogatás, csak a határozat kézhezvétele után megvásárolt új vagy használt autóra vehető igénybe. Használt autó, csak autókereskedés által értékesített lehet.

14. Személygépkocsi átalakítás milyen jellegű átalakításra használható fel?

Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak

- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást.

15. Mely esetben jogosult a súlyos mozgáskorlátozott személy a közlekedési kedvezményekre?

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást abban az esetben lehet megállapítani, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy

• a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül - maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült közlekedési kedvezményben, és
• a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és
• új, vagy használt gépkocsi szerzési kérelem esetében az igénylő vezetői engedéllyel rendelkezik vagy őt szállítást végző személy szállítja, és
• segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű szerzési kérelem esetén és a gépkocsi sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához való átalakítási kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy vezetői engedéllyel rendelkezik, és
• a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához benyújtott átalakítási támogatás iránti kérelem esetén őt a szállítást végző személy szállítja.


16. Kit részesítenek előnyben a közlekedési kedvezmény megállapítása során?

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki

• kereső tevékenységet folytat,
• tanulói, képzési jogviszonyban áll,
• 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
• honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.
A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.

17. Hova kell benyújtani a közlekedési kedvezmény iránti kérelmet?

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál kell benyújtani.

18. A kérelmet évente be kell nyújtani?
Igen, a kedvezmény megállapítása iránti kérelmet minden évben január 1. és március 31. illetve április 1. és szeptember 30 között lehet benyújtani.

19. A Szociális és Gyámhivatal mely határidőig dönt a jogosultság megállapításáról?
A Szociális és Gyámhivatalok június 15-ig illetve december 15-ig elbírálják a jogosultságot és az erről szóló határozatokat megküldik a jogosultnak.

20. Hogyan lehet a támogatást felhasználni?
A támogatás felhasználása új vagy használt gépkocsi szerzési támogatás iránti igény esetében a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében történik. A finanszírozó szervezet a hivatal által megállapított támogatás összegét a vételárba beszámítja.

21. A hivatal mikor állítja ki az utalványt?
A hivatal a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék, illetőleg a gépkocsi átalakítása estén utalványt állít ki. Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül állítja ki.

22. Hol használható fel az utalvány?
- Használt gépjárművek esetében: Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja. A ügyintézést kizárólag a kijelölt értékesítési pontok végezhetik.
- Új gépjárművek esetében: Kizárólag a kijelölt értékesítési pontok végzik a gépjárművek eladását, és az ügyintézést.

23. Használt gépjármű vásárlásához kaptam jogosultságot, de új gépjárművet szeretnék vásárolni.
A kérelmeket a határozat meghozatala előtt (június 15., ill. december 15 előtt) lehet módosítani, a határozatok kézhezvétele után azonban módosításra nincs lehetőség, csak új kérelem beadásával lehet kérni ismét a támogatást.

24. Más finanszírozótól kapott ajánlattal is igénybe tudom venni a kedvezményt?
Nem. Kizárólag a pályázatban nyertes finanszírozó (Duna Lízing) jogosult a kedvezményeket biztosítani.

25. Készpénzre történő vásárlási szándék esetében a támogatást igénybe lehet-e venni?
Nem. A támogatás kizárólag a finanszírozási szerződés megkötésével vehető igénybe.

26. Ha elhalálozott a jogosult, aki a támogatást kapta, vissza kell adni az autót?
Nem. Elhalálozás esetén amennyiben az a gépjármű átvételét követően következik be, az örökös(ök) dönthetnek arról, hogy igényt tartanak-e a gépjárműre, vagy sem. Amennyiben igen, a finanszírozóval megkötött szerződés módosításra kerülhet a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökössel, és változatlan feltételekkel folytatható. Ez esetben az állami támogatást nem kell visszafizetni. Fontos, hogy az örököst a Finanszírozó bonitás vizsgálat alá vonja, megvizsgálja a hitelképességét. Abban az esetben, ha az örökös nem kívánja megtartani a gépjárművet, a Finanszírozóval fel kell venni a kapcsolatot.