Igénylés

A támogatás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Járási Hivatalában lehet benyújtani.

 Évente két időszakban lehet benyújtani a kérelmet

 • január 1-től március 31-éig , ez esetben június 15-éig hoz döntést a Kormányhivatal által összehívott bizottság a támogatás odaítéléséről,
 • április 1-jétől szeptember 30-áig, a döntést december 15-éig hoznak döntést.

Szükséges iratok

A Kormányhivataloknál benyújtandó kérelem nyomtatványokat ITT találja!

A kérelemhez mellékelni kell a Kormányrendeletben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat, így

 • a súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb fogyatékosság tényét igazoló iratot;
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát; vagy szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát;
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítását végző hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentum fénymásolatát (pl.: születési anyakönyvi másolat);
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző közös háztartásban élését igazoló dokumentum másolatát (lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány);
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes szerződés fénymásolatát;

súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb fogyatékosság tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani, melyek egyikét az ügyfélnek kell mellékelnie a kérelemhez:

 1. fogyatékossági támogatást megállapító határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata;
 2. magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kiállított szakorvosi igazolás, amennyiben az az Mr. 1. számú mellékletének K), L), M) vagy N) 1. pontja, valamint P) pontjában meghatározott K), L), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegséget vagy mozgásszervi fogyatékosságot igazol;
 3. a szakértői szerv közlekedőképesség minősítéséről szóló szakvéleménye;
 4. fentiek hiányában a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok;
 5. vakok személyi járadékát megállapító határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata.

 

 

 

Támogatás Jogosultak Igénylés  Szerződéskötés